За Софийски планетариум

Планетариумът работи за едно по-образовано и по-умно общество.
За по-добро бъдеще за всички нас!

Софийският планетариум е съставен от няколко важни елемента:

Купол

Петметровият купол е създаден по авиационна технология с използването на полимерни композитни материали – епоксидна смола и армиращ фибро-стъклен плат. Дебелината му е едва 6 мм. Същата технология се използва при производството на най-съвременните самолети – Boeing 787 Dreamliner и Airbus 320 NEO. Въпреки размера си той е много лек – масата му е под 100 кг. В същото време куполът е много здрав. Правени са якостни изпитания с натоварване от 360 кг, но според изчисленията максималното натоварване може да достигне 500 кг. Това означава, че дори целият купол да е затрупан с дебел слой от сняг и лед, посетителите могат да се чувстват напълно спокойни вътре.

Основа

Основата е пресечен елипсоиден цилиндър, съставен от дванадесет стоманени елемента, които поддържат купола и едновременно с това са конструкцията, на която са захванати вътрешните и външните стени. Към нея може да се причисли и създадената амфитеатрална конструкция, на която седят посетителите на планетариума по време на прожекция.

Проекторна система

Проекторната система е от типа дигитална многопроекторна, съставена от четири еднакви проектора, които сглобяват образа върху вътрешната част на купола. Специален софтуер открива и хомогенизира образа на местата, на които се засичат полетата им. Дадената система е избрана, защото има едно огромно преимущество пред другите типове – много ярък образ.

Акустична система

Една от най-интересните системи на Планетариума, която прави огромно впечатление на посетителите ни, е именно акустичната система. Куполът е наклонен под ъгъл от 25° и е повдигнат на 1850 мм от базовата повърхност. Тези параметри не са избрани никак случайно. Разпространението на звуковите вълни вътре е изчислено от група физици и инженери и се базира на теорията на акустиката. Постигнат е физичният ефект Реверберация – явление свързано с интерференция на звуковите вълни, излизащи от Surrоund Sound системата и отразените вълни от купола. По този начин се постига плътен звук на всяко едно място в Планетариума, на който могат да се насладят посетителите ни. Даже шепотът се усилва многократно и голяма част от зрителите остават с измамното впечатление, че в Звездната зала има инсталирани микрофони. 

Виж програмата на Софийския планетариум

Програма

Резервирай онлайн посещения на прожекция

Купи билет