Екип

Недислав Веселинов

Управител и Главен Инженер-Проектант

Док. инж. Недислав Веселинов е авиационен инженер, основател, управител и главен инженер-проектант на Конструкторското бюро. Той е доктор по Физика в Софийския Университет с дисертация по планетарна авиация и е завършил две висши образования – “Самолетостроене” в Московския Авиационен Институт и Физика в Софийския университет. Неговите страсти са космоса, авиацията и хибридните високотехнологични проекти. Работил е за множество международни компании като инженер-проектант – такива като Sensata, Отраслово Специализирано Конструкторско Бюро по Експериментално Самолетостроене (ОСКБЕС), Boeing, Волга-Днепър и др. Защитил е дисертация със статия в престижното научно списание на American Institute of Aeronautics and Astronautics – Journal of Spacecraft and Rockets на тема “Полет на летателни апарати в атмосферите на планетите от Слънчевата система”. Статия за работата е публикувана в престижното международно списание Popular Mechanics.

Най-голямото му желание е да способства развитието на високотехнологичния сектор в България и привличането на повече хора към дейности, свързани с него.

Aпостол Спасов

Оперативен Директор

Апостол Спасов е оперативният директор на Конструкторското бюро. Специализира стопанско управление и финанси. Въпреки че е най-младият член на екипа, отговаря за цялостната организация на всички процеси свързани с финанси, производство и експлоатация на създадените изделия. Апостол отговаря за внедряването и управлението на новите процеси в работата ни, поддържа връзка с всичките ни партньори и отговаря за намирането на нови. Той търси, намира и поддържа комуникации с производствени компании и специалисти от целия свят и е в основана на определянето на стратегически решения и направления за работа на Конструкторското бюро.

Най-голямото му желание е да създаде благоприятна среда за производството и развитието на високотехнолгочни български продукти и развитието им.

Крум Каишев

Главен Технолог и Логистичен Мениджър

Крум Каишев е аналитичен и логистичен мениджър на Конструкторското бюро. Той отговаря за обработката и анализа на входящата и изходящата информация. Освен това Крум е специализиран в изграждането на полимерни композитни детайли и сглобки и имплементирането на нови технологии при производството им. Работи с най-големите компании и научни институти в страната и отговаря за комуникацията ни с чуждестранните ни партньори. Обобщава и анализира постъпващата техническа информация.

Най-голямото му желание е след системен анализ да създаде стратегическа база за развитието на високотехнологични български продукти.

Янислав Мирков

Главен Инженер-Конструктор

Инж. Янислав Мирков е авиационен инженер и е нашият главен инженер-конструктор. Завършил е специалност “Самолетостроене” в Московския Авиационен Институт. Неговата страст са самолетите, моторите и ексцентрични инженерни проекти с използването на високи хибридни електромеханични технолгии. Работил е по конструирането на болид на Renault за Формула 1, като се е занимавал с изчисляване на аеродинамичните характеристики на болида. Има над петгодишен стаж като инженер-конструктор. Още като студент е стажувал в Булатса (РВД) и българската компания “Йотов и син”. Специализирал е в работата с полимерни композитни материали и изделия със сложна форма. Янислав е главна действаща фигура при проектирането и конструирането на авиационните ни симулатори и има основен принос при разработката и изграждането на Софийския планетариум.

Най-голямото му желание е да положи основите на все по-предизвикателни и по-дръзки високотехнологични проекти, които да бъдат развивани в България.

Мартин Караниколов

R&D Мениджър

Инж. Мартин Караниколов е аерокосмически инженер и нашият R&D мениджър. Той е докторант по аерокосмическо инженерство с публикация в престижното списание на American Institute of Aeronautics and Astronautics – Journal of Spacecraft and Rockets със статия за планетарна авиация. Специализирал е аеродинамика и физика на полета. Обучавал се е в техническите университети на София и Мюнхен. Неговата страст са авиацията, космонавтиката и компютрите. Занимава се от над 15 години с изследвания в тези области, с активно приложение на CAD/CFD методи (компютърни симулации). Работил е в редица международни компании, където е реализирал различни проекти, като аеродинамични тунели и спътници. Консултирал е редица компании и институции като Airbus, Google и NASA. Марти отговаря за теоритичните и практическите направления за изследвания на Конструкторското бюро.

Най-голямото му желание е да използва знанията си и да работи по базирани в България проекти.

Виж програмата на Софийския планетариум

Програма

Резервирай онлайн посещения на прожекция

Купи билет