Астро клуб Андромеда

Планетариумът работи за едно по-образовано и по-умно общество.
За по-добро бъдеще за всички нас!
  • Ние вярваме, че единственият начин да имаме по-добро бъдеще в България е да имаме по-образовано, по-умно и по-технологично общество. Страната ни изпитва остра нужда от инженери и учени, които да създават нови и високо-технологични продукти с висока добавена стойност и експортен потенциал.
  • Създаването на високо-квалифицирани специалисти е сложен и дълъг процес, който започва с първата стъпка. Първата стъпка, обикновенно се прави още в най-ранна възраст и често е свъзана именно с астрономията, защото тя мотивира децата да задълбочат знанията си в сферата на естествените науки.
  • Софийски Планетариум разполоага със съвременни телескопи за наблюдение на небесните обекти.
  • Записване на школите се оговарят предварително с екипа на Планетариума на електронен адрес planetarium@photonics.bg или на телефон +359 (894) 728-111.

Виж програмата на Софийския планетариум

Програма

Резервирай онлайн посещения на прожекция

Купи билет